“Çingene” Mi “Roman” Mı? Bir İnşa Süreci

Bu makalede popüler ve akademik yazında ve söylemde Çingene ya da Roman olarak adlandırılan grupların yine bu alanlarda nasıl tahayyül edildiği ve betimlendiği konu edilmektedir. Yazı boyunca temsil kavramından hareketle hem popüler hem akademik yazında ve söylemde Çingenelere ya da Romanlara dair temsillerin inşa süreci ayrı ayrı el alınacaktır. Böylelikle her ne kadar aynı kişilere…

Bir İnşa Süreci Olarak Çingenelik: Kuramsal Bir Çözümleme

  Bu çalışma, Çingenelik’in inşasında ve kamusal alanda yeniden üretilmesinde etkili olan; stereotip, damgalama, önyargı, ötekileştirme, dışlama, Çingenelere dair mit, efsane ve söylence gibi faktörlere odaklanmaktadır. Çalışmada genel olarak Çingeneliğin inşasında etkili olan iki faktörler grubu ele alınmaktadır. İlkinde Çingeneliğin inşasında çeşitli dışla(n)ma pratikleri ve Çingeneleri dışlamaya zemin hazırlayan atasözleri, deyimler, edebi eserler ve medya,…

Samsun’da Evlere Temizliğe Giden Roman Kadınlar: Enformel Sektörde Çalışmanın Yükü Nelerden Hafif?

  Bu çalışmada Samsun ili merkezinde iki mahallede yaşayan Roman/Çingene vatandaşların yaşam deneyimleri derlenmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte tanışılmaya başlanan “sosyal haklar”, ulusal düzeyde zorunlu eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak ulaştırılması yanında, toplumda geçerli olan standartlara uygun medeni ve kaliteli bir yaşam hakkının sosyal bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını…