Haklarınızı Bilmek ve Onlar İçin Mücadele Etmek: Roman/Çingene Aktivistler İçin Bir Rehber

1990’lı yılların ortalarında Roman/Çingene hakları alanının ortaya çıkmasıyla beraber Avrupa Roman Hakları Merkezi de kuruldu. İnsan haklarının gerçek yaşamda uygulanması için çalışan Avrupa Roman Hakları Merkezi, Romanlarla/Çingenelerle ilgili sorunlarda insan hakları alanında tavır belirleyerek bir soyutlamayı somutlaştırmaktadır. Ancak buradaki somutlaştırma, tümdengelim olarak anlaşılmamalıdır. İnsan hakları ilkeleri ve normları, Romanlarla/Çingenelerle ilgili sorunlarda benimsenmesi gereken yaklaşımları doğrudan…