Üçüncü Reich: Genel Bakış

Nazilerin iktidara yükselmesi, I.Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’da kurulan parlamenter demokrasi Weimar Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırdı. Adolf Hitler’in 30 Ocak 1933’te şansölye olarak atanmasından sonra, Nazi devleti (Üçüncü Reich olarak da bilinir) kısa sürede Almanların temel haklarını kullanamadıkları bir rejim hâline geldi. 28 Şubat 1933’te Reichstag’ta (Alman Parlamentosu) çıkan şüpheli bir yangının ardından, hükümet anayasal vatandaşlık haklarının…

Irkçılık: Genel Bakış

Irkçılar doğuştan gelen, katılımla geçmiş özelliklerin biyolojik olarak insan davranışını belirlediğine inanan kişilerdir. Irkçılık doktrini, insanın taşıdığı kanın ulusal-etnik kimliğinin belirleyicisi olduğunu iddia eder. Irkçı bir çerçevede insanın değeri bireyliğiyle değil, sözde “ırka özel toplu ulus”un üyeliğiyle tanımlanır.   Bilim adamları da dahil olmak üzere, birçok aydın ırkçı yaklaşımı desteklemek için bilimsel olmayan dayanaklar ortaya…

Dachau Toplama Kampı

Mart 1933’te kurulan Dachau toplama kampı, Nazi Sosyalist Hükümeti tarafından kurulan ilk düzenli toplama kampıdır. Munich’te polis müdürüyken, Heinrich Himmler görevinin verdiği yetkiye dayanarak kampı “siyasi esirler için ilk toplama kampı” olarak tanımladı. Kamp Almanya’nın güneyinde, Münih’in 10 mil kuzeydoğusunda bulunan Dachau kasabasının güney doğu bölgesine yakın terk edilmiş bir mühimmat fabrika arazisinde kuruldu. Savaşın…

“Nihai Çözüm”: Genel Bakış

Naziler, suçlarının gerçek yüzünü gizlemek amacıyla sık sık üstü kapalı bir dil kullandılar. Yahudi toplumunu ortadan kaldırma planları doğrultusunda “Nihai Çözüm” terimini kullandılar. Nazi Almanya’sının liderlerinin “Nihai Çözüm”ü uygulamaya kesin olarak ne zaman karar verdikleri bilinmiyor. Soykırım ya da Yahudilerin kitlesel imhası, on yıl boyunca giderek şiddetlenen ayrımcı önlemlerin sonucuydu. Adolf Hitler yönetimi altında Yahudilere…

Holokost Dönemi Çocukları

Holokost döneminde, özellikle çocuklar savunmasızdı. Naziler “ırk kavgasının” bir bölümü olarak ya da önleyici güvenlik önlemleri kapsamında, kendi ideolojik görüşleri uyarınca “istenmeyen” ya da “tehlikeli” çocuk gruplarının öldürülmesini destekledi. Almanlar ve işbirlikçileri söz konusu ideolojik nedenlerle ve gerçek ya da sözde partizan saldırılara karşı misillemelerde çocukları öldürdü. Almanlar ve işbirlikçileri 1 milyondan fazla Yahudi ve on…

Holokost Döneminde Kadınlar

Nazi rejimi, zulüm ve sonrasında kadın erkek demeden tüm Yahudileri öldürmeyi hedefledi. Ama rejim, sık sık Yahudi ve Yahudi olmayan kadınları, bazen kurbanlarının cinsiyetine özel bir biçimde, şiddetli zulme maruz bıraktı. Nazi ideolojisi Roman (Çingene) kadınları, Polonyalı kadınları ve kurumlarda yaşayan engelli kadınları da hedef aldı. Kişi ve toplama kamplarındaki kimi alanlar özellikle kadın mahkumlar…

Nazi Döneminin Kurbanları

İlk hedefleri Yahudiler olmasına karşın, Naziler ve işbirlikçileri diğer gruplara da ırkçı ya da ideolojik nedenlerle zulmettiler. Almanya’daki Nazi ayrımcılığının ilk kurbanları arasında politik muhalifler, öncelikle Komünistler, Sosyalistler ve sendika başkanları vardı. 1933’te, SS ilk toplama kampı Dachau’yu, binlerce Alman politik mahkum için tutuklama merkezi olarak kurdu. Naziler aynı zamanda, çalışmalarını yıkıcı olarak değerlendirdikleri ya…

Nazi Propagandası

“Propaganda, bir doktrini tüm insanlara kabul ettirmeye çalışır… Propaganda, bir fikrin bakış açısından genel halk üzerinde çalışır ve onları bu fikrin galibiyetine hazır hale getirir”. Adolf Hitler bu sözleri, propagandayı Ulusal Sosyalizm ideallerini—bunların içinde ırkçılık, Yahudi düşmanlığı ve Bolşeviklik karşıtlığı vardı—yaymak için kullanmayı ilk kez savunduğu Kavgam(1926)adlı kitabında yazdı. 1933’te, Nazilerin iktidarı ele geçirmesinin ardından, Hitler,…

Soykırım Nedir?

“Soykırım” terimi 1944 öncesine kadar mevcut değildi. Soykırım, bir grubun varlığını ortadan kaldırma amacıyla gruplara karşı işlenen şiddet içeren suçlara karşılık gelen çok özel bir terimdir. İnsan hakları, ABD Haklar Bildirgesi ya da 1948 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde görüldüğü üzere, bireylerin haklarıyla ilgilidir. 1944’te, Raphael Lemkin (1900–1959) isminde bir Polonyalı-Yahudi, Avrupalı Yahudilerin imha edilmesi…