Yurttaşlık Kavramı ve Türkiye’de Yurttaşlık: Edirne Çingenelerinin/Romanlarının Yurttaşlık Algısı Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada Çingene/Roman kökenli yurttaşların Anayasal haklar ve ödevler açısından devletle olan ilişkileri ele alınmıştır.Edirne’de yasayan Çingene/Roman kökenli yurttaşların devlet ile olan ilişkilerini karşılıklı haklar ve ödevler üzerinden inceleme amacı taşıyan bu çalışma hem konu, hem de kullanılan yöntem açısından özgün bir nitelik taşımaktadır. Bu çalışma sonuçlarının Çingenelerin/ Romanların haklarının geliştirilmesinde ve sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesinde…